Nieuwsbegrip en W&T: een begrijpelijke combinatie!

Begrijpend lezen met wetenschap & technologie

Nieuwsbegrip en W&T

Lessenserie Klimaat

In drie lessen ‘Nieuwsbegrip en W&T’ gaat jouw klas aan de gang met begrijpend lezen én wetenschap & technologie (W&T).

In dit online aanbod leer jij hoe je deze lessen goed kunt begeleiden. Je vindt hier achtergrondinformatie bij drie modules, aansluitend op het lesmateriaal. Daarmee verdiep je je kennis over het onderwerp, over de specifieke begrijpend lezen-vaardigheden en het begeleiden van experimenten. Bij elke module kan je ook de handleiding, de leesteksten en het leerlingmateriaal downloaden.

Dit leerkrachtaanbod is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen wetenschappelijke experts, de makers van Nieuwsbegrip en leerkrachten.
Het is mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage van TechYourFuture.

Les 1

Zeespiegelstijging

Les 2

Broeikaseffect

Les 3

Land- en zee-ijs

globale lesopbouw

introductie – actief lezen – experiment

Duur les: 30 minuten (en 30 minuten wachttijd)

leestekst

Les 1

Wat is zeespiegelstijging en welke gevolgen heeft dat?

Het thema klimaatverandering komt in de eerste les aan de orde via het onderwerp ‘zeespiegelstijging’.  De leerlingen lezen over zeespiegelstijging en voeren een experiment uit dat het onderwerp broeikaseffect introduceert. Zij beginnen te werken aan een poster die ze gedurende de drie lessen verder vullen.

Wat vind je in de ondersteuningsmodule?

introductie onderwerp

Hoe zit dat ook alweer met zeespiegelstijging en het broeikaseffect?

Actief lezen

Waarom en hoe model je een tekst?

Experiment

Hoe kan je jouw leerlingen er actief toe aanzetten om tekst en experiment met elkaar te verbinden?

Laat je inspireren!

Scroll snel naar beneden!    

globale lesopbouw

introductie – actief lezen

Duur les: 60 minuten

leestekst

Les 2

Wat is (versterkt) broeikaseffect en wat is daar de belangrijkste oorzaak van?

De leerlingen krijgen inzicht in de verbanden in een tekst over het broeikaseffect. Zij leren om gegevens uit een infographic en een grafiek te interpreteren. Ze verdiepen zo hun kennis over het natuurlijk en versterkt broeikaseffect en begrijpen dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later.

Wat vind je in de ondersteuningsmodule?

introductie onderwerp

Wat zijn het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect?

Actief lezen

Hoe geef je instructie in het interpreteren van een infographic?

Laat je inspireren!

Scroll snel naar beneden!    

globale lesopbouw

introductie – actief lezen – experiment –
actief lezen – experiment 

Duur les: 60 minuten

leestekst

Les 3

Wat heeft het stijgen van de zeespiegel te maken met het broeikaseffect?

De leerlingen leren om gegevens uit een grafiek, tekst en experiment te interpreteren. Ze leren dat door het broeikaseffect de temperatuur stijgt en dat daardoor – door het uitzetten van water en door het smelten van met name landijs – de zeespiegel stijgt.

Wat vind je in de ondersteuningsmodule?

introductie onderwerp

Wat is het verschil tussen land- en zee-ijs en wat zijn de gevolgen van het smelten hiervan?

Actief lezen

Waarom is het voeren van gesprekken en stellen van goede vragen zo belangrijk?

Experiment

Hoe kun je jouw leerlingen actief aanzetten om tekst en experiment met elkaar te verbinden?

Actief lezen

Hoe kan je leerlingen ondersteunen bij het leggen van een verband tussen tekst en grafiek?

Experiment

Hoe kan je leerlingen ondersteunen bij het leggen van een verband tussen tekst en grafiek?

Laat je inspireren!