Nieuwsbegrip en W&T: een begrijpelijke combinatie!

Begrijpend lezen met wetenschap & technologie

Het domein W&T

Wetenschap en technologie (W&T) is een breed domein waarbij het gaat om drie belangrijke aspecten:

1. Kennisinhouden vanuit Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, dus aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur en techniek.

2. Vaardigheden op het gebied van onderzoeken en ontwerpen.

3. Houdingsaspecten zoals een nieuwsgierige en kritische houding.

 

De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen

W&T sluit aan op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en geeft hen handvatten om de huidige en toekomstige hoog technologische maatschappij te begrijpen en daarin te participeren.

 

Schematische weergave van de definitie van Wetenschap en technologie.
Uit: Leerplankader Wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs.

 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Om kinderen te leren onderzoeken en ontwerpen staat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, de afgelopen jaren sterk in de belangstelling. Onderzoekend en ontwerpend leren kan dan worden gezien als leerstrategie waarbij leerlingen als onderzoeker of ontwerper met elkaar hun begrip van bepaalde concepten ontwikkelen (Van Graft, M., 2015).

Bij deze leerstrategie of didactiek wordt in Nederlandse onderwijskringen vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde zeven stappen zoals aangegeven door Van Graft en Kemmers (Van Graft & Kemmers, 2007; Klapwijk & Holla, 2014).

 

Cyclus onderzoekend leren

Zo begint onderzoekend leren (zie onderstaande figuur) met de confrontatie, een vraag of probleem. Dit wordt in stap 2 verkend, wat weten we hier al van. In stap 3 wordt een onderzoek opgezet. In stap 4 wordt het onderzoek uitgevoerd en in stap 5 worden conclusies getrokken uit de resultaten. In stap 6 worden de resultaten gepresenteerd en in stap 7 wordt de verdieping gezocht door nieuwe vragen en vervolg experimenten.

 

Cyclus ontwerpend leren

Voor ontwerpend leren geldt een soortgelijke cyclus waarbij gestart wordt vanuit een ontwerpprobleem. De stappen van onderzoekend leren zijn een prima hulpmiddel bij een onderzoekende of ontwerpende activiteit in de klas. Hierbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat het feitelijk gaat om drie kernprocessen: 1. het verkennen van een vraag, probleem en hypothese, 2. experimenteren, en 3. evalue­ren en conclusies formuleren.

Uit: Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren.

 

 

Leer meer!