Nieuwsbegrip en W&T: een begrijpelijke combinatie!

Begrijpend lezen met wetenschap & technologie

Taal en W&T

Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met Wetenschap & Technologie aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd W&T-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld.  

 

Taal als doel én instrument

Op school is taal zowel doel als instrument van het leren. Wanneer taal als vak op het rooster van de schooldag staat vermeld, dan is taal doel van het leren. Er wordt gewerkt aan onderdelen van taalvaardigheid: technisch lezen, begrijpend lezen, werkwoordspelling, schrijven. Het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen staat centraal.

Maar ook als het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen niet het primaire doel van de activiteiten in de klas is, is taal toch altijd aanwezig, namelijk als middel van het leren. Zonder taal kan er niet geleerd worden.

 

Begrijpend lezen in de context van W&T

In de context van W&T is begrijpend lezen een manier om informatie te verzamelen, om bijvoorbeeld het antwoord op opzoekvragen te vinden of om te snappen hoe je een experiment moet opzetten. Bij een lastige tekst zijn leesstrategieën ineens handig, om beter te doorgronden wat er staat – al doet motivatie ook wonderen. Op deze manier zijn geïsoleerde lessen begrijpend lezen misschien wat minder nodig.

 

Bronnen:
expertisecentrumnederlands.nl/taalstimulering-in-de-context-van-wetenschap-en-technologie
Brochure taal in de context van W&T

Bekijk de Edutalk van Edith Louman (docent Natuuronderwijs, wetenschap en technologie – iPabo, Amsterdam) over het integreren van taal in de W&T-les:

Leer meer!