Nieuwsbegrip en W&T: een begrijpelijke combinatie!

Begrijpend lezen met wetenschap & technologie

Vragen stellen

Het belangrijkste onderdeel van de begelei­ding bij een W&T-les, is de interactie van de leerkracht met de leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht vragen stelt om de leerlingen op weg te helpen met het onderzoek of om ze hun begrip van bepaalde fenomenen te laten verdiepen.

 

Interactie is essentieel

Omdat dialoog onderdeel is van het redeneren, is interactie bij W&T-onderwijs essentieel, zo zeggen ook Damhuis en De Blauw. De verbinding met taal zorgt voor verdieping van het leren over W&T-concepten (Louman, Hotze, Gijsel, Smit & Van Laar, 2017).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van welk type vragen je kunt stellen. Hiervoor bestaan ook meerdere handreikingen en naslagwer­ken. In de tabel hieronder staan een aantal voorbeeldvragen.

 

Voorbeelden van vragen bij een onderzoekende les
Stappen van het onderzoek Soorten vragen Voorbeelden
Verkennen van de vraag of het probleem. Opzetten van het onderzoek Vragen gericht op aanpak Hoe kun je dat te weten komen?
Hoe ga je dat aanpakken?
Vragen gericht op hypothese Wat denk je dat er gebeurt als…?
Hoe kun je …?
Uitvoeren van onderzoek Waarnemingsvragen Wat gebeurt er nu?
Wat zie je precies?
Meetvragen Hoe snel …?
Hoe lang …?
Hoe vaak …?
Vergelijkingsvragen Welk verschil zie je tussen …?
Waar zie je dat ook?
Welke gaat het snelst?
Wat is het verband tussen …?
Evalueren, concluderen Vragen naar inzicht, verklaringen, conclusies Hoe denk je dat dat kan?
Waarom gebeurt dat op die manier?
Kan je uitleggen hoe dat komt
Klopt het met wat je eerder dacht?